Θέσεις Εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο

Τα βιογραφικά σας εκτυπώνονται και φυλάσσονται σε έντυπη μορφή στην εταιρία μας για ένα χρόνο, πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο ο ορισμένος υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία, σε περίπτωση που θέλετε να τα διαγράψουμε ή να τα καταστρέψουμε (δικαίωμα στην λήθη) γινεται εντός 48 ωρών από σχετικό σας αίτημα στο

Η 4mat LTD – Business Solutions, ζητά άμεσα συνεργάτη για απασχόληση ως Νομικός Σύμβουλος GDPR

Απαραίτητα Προσόντα:

– Γνώση Κανονισμού GDPR

– Πιστοποίηση ως DPO (επιθυμητή)

Καθήκοντα:

– Συμμετοχή σε Έργα GDPR Compliance ως Νομικός Σύμβουλος