Software Development

Όλα τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Λογισμικού που παραδίδουμε στους πελάτες μας, είναι 100% Tailor Made ή Custom Software Development, δηλαδή προσαρμοσμένα αποκλειστικά στις ανάγκες τους (οι οποίοι αποτελούνται από Μεγάλες Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Δήμους και Δημόσιους φορείς).

Software Development

Software Development

Ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού

Στα πλαίσια παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων σε όλους τους τομείς των Επιχειρήσεων, η 4mat έχει συνάψει Στρατηγικές Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού ή Software Development.

Έτσι, είμαστε σε θέση να υλοποιούμε Υψηλής Ποιότητας και Ασφάλειας Συστήματα Λογισμικού οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής: desktop, client/server ή n-tier, που ακολουθούν τις Υψηλές Προδιαγραφές που θέτουμε σε συνεργασία με τους πελάτες μας.

Τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη καθορίζονται κάθε φορά από τις ειδικές απαιτήσεις του έργου. Έτσι εξασφαλίζεται η δημιουργία αξιόπιστων και ευέλικτων λύσεων λογισμικού, που είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη και να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα της επένδυσης του.

Τέλος, η εταιρία επενδύει στην συνεχή ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων και των γνώσεων των στελεχών της, σύμφωνα με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες των κυρίαρχων τεχνολογικών κατευθύνσεων.

Ορολογία Software Development

Συστήματα Εφαρμογών (Software Applications)

Το Λογισμικό Εφαρμογών είναι οι εφαρμογές (τα προγράμματα) που αναπτύσσονται για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών με απώτερο στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη εκτέλεση παραγωγικών εργασιών που καθορίζονται από τους τελικούς χρήστες. Λογισμικά εφαρμογών είναι οι κειμενογράφοι (π.χ. το microsoft word), τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά και λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό λογισμικά όπως τα συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM) και οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Διαδικτυακές Εφαρμογές (Web Applications)

Το web-based λογισμικό είναι λογισμικό εφαρμογών το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου και ενός κοινού Web-Browser (Chrome, Firefox, IE κλπ). Ο Web-Browser απλά χρησιμοποιείται ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της εφαρμογής και του τοπικού υπολογιστή του χρήστη. To web based λογισμικό “τρέχει” σε έναν, αποκλειστικά για αυτό, server ενώ ο χρήστης συνδέεται μέσω του Web-Browser, εισάγοντας το Όνομα Χρήστη (login name) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password) που του έχουν δοθεί εξαρχής. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή είναι πλέον ανεξάρτητη του υπολογιστή, γεγονός που της δίνει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα και αυτονομία.

Software as a Service

To Software as a Service (με ακρωνύμιο SaaS, γνωστό και ως “λογισμικό κατ’ απαίτηση”) είναι ένα νέο μοντέλο διάθεσης λογισμικού, στο οποίο οι άδειες χρήσης εφαρμογών λογισμικού δεν αγοράζονται, αλλά ο χρήστης αποκτά το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού στο πλαίσιο “πληρώνεις όσο το χρησιμοποιείς” ή στο πλαίσιο συνδρομής για τη χρονική περίοδο που ο χρήστης το έχει ανάγκη. Η πρόσβαση στο λογισμικό γίνεται μέσω Διαδικτύου και ενός κοινού Web-Browser (Chrome, Firefox, IE κλπ).

Στην περίπτωση του Software as a Service, η αδειοδότηση χρήσης περιλαμβάνει τη χρήση του λογισμικού, τη χρήση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση του λογισμικού, τις νέες εκδόσεις του λογισμικού καθώς και υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σε τακτικά χρονικά διαστήματα, βελτιστοποίησης βάσης δεδομένων, συντήρησης.

Τα πλεονεκτήματα του SaaS, τα οποία το έχουν ήδη αναγάγει σε ένα ευρέως διαδεδομένο μοντέλο διάθεσης λογισμικού, είναι:

 • Το κόστος για συντήρηση και αναβαθμίσεις λογισμικού μηδενίζεται.
 • Δεν απαιτείται η αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση υλικού υπολογιστών ή και λογισμικών συστήματος.
 • Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους πόρους που περιλαμβάνει η αδειοδότηση χρήσης όχι μόνο από ένα μεμονωμένο υπολογιστή αλλά πλέον από πολλούς υπολογιστές ανεξαρτήτως σημείου που αυτοί βρίσκονται.
 • Απαλλαγή από την αγορά αδειών χρήσης λογισμικού, επένδυση η οποία μεσοπρόθεσμα, καθίσταται ξεπερασμένη από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Το κόστος που αναλογεί στην επένδυση για αγορά λογισμικού για την εταιρεία ελαττώνεται, δίδοντάς της έτσι τη δυνατότητα να διοχετεύσει πόρους σε έτερους τομείς επένδυσής της.

Χρήσεις Συστημάτων Λογισμικού

Για λογαριασμό Μεγάλων Πελατών, έχουν υλοποιηθεί Συστήματα όπως:

 • Σύστημα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων-Μοτοσυκλετών για Rent-a-Car Επιχειρήσεις.
 • Συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning), για σύνδεση λειτουργιών και βελτίωση προγραμματισμού εργασιών μεταξύ Φυσικού Καταστήματος και Ηλεκτρονικού Καταστήματος (eCommerce).
 • Σύστημα Διαχείρισης Πελατών (CRM) που καλύπτει Συναλλασσόμενους και τις Επαφές τους.
 • Συστήματα Ελέγχου Διαθεσιμότητας και Κρατήσεων για Ξενοδοχεία.
 • Συστήματα έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
 • Συστήματα Μηχανογράφησης Επιχειρήσεων.
 • Σύστημα ασύρματης παραγγελιοληψίας για μαγαζιά μαζικής εστίασης (καφέ, εστιατόρια).

Παραδείγματα εφαρμογών

H 4mat LTD είναι μια start up εταιρία που δραστηριοποιείται από τις αρχές του 2014 στους τομείς της πληροφορικής.

Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εμπιστεύονται σήμερα περισσότεροι από 400 επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί.

Ο σκοπός ίδρυσης της 4mat LTD ήταν για να καλύψει το κενό της προβολής, προώθησης και οργάνωσής των τουριστικών επιχειρήσεων όπου επιτεύχθηκε μέσω μιας καινοτόμας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πχ ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει μια ακόμα μηχανή κρατήσεων με την δυνατότητα, της διαχείρισης του συνόλου των κρατήσεων, από άλλες μηχανές ή από ταξιδιωτικούς πράκτορες. Επίσης μπορεί να διαχειριστεί και check in, check out, καθαρισμούς δωματίων κλπ.

Η συνεχής εξέλιξη στο χώρο της τεχνολογίας είχε ως αποτέλεσμα η εταιρία μας να αναπτύξει το «4mat framework» που έγινε το βασικό μας εργαλείο δημιουργίας cloud εφαρμογών «κομμένες και ραμμένες» στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Επίσης το «4mat framework» σε συνδυασμό με το cloud computing καθιστά την  ασφάλεια αδιαπέραστη και την ταχύτητα ασύγκριτη, στα 4 χρόνια λειτουργίας μας διακινούμε καθημερινά τεράστιο όγκο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ή μη, με 100% επιτυχία. Η ταχύτητα, ασφάλεια και ευχρηστία των εφαρμογών μας, έχουν φέρει ως αποτέλεσμα συνεργασίες όπως με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημόσιους Φορείς, μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες και ομίλους επιχειρήσεων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας να εκτοξευθεί!

Μέσα από δημιουργικές ιδέες, την καινοτομία και τον προσδιορισμό της αγοράς