Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα 2016

Πληθυσμός Ελλάδας μεταξύ 16-74 ετών: 8,0 εκατ.

 • 5,5 εκατ. είναι χρήστες διαδικτύου
 • 3,4 εκατ. είναι χρήστες διαδικτύου απο κινητή συσκευή με χρήση wifi
 • 2,5 εκατ. είναι χρήστες διαδικτύου απο κινητή συσκευή με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Πρόσβαση στο διαδίκτυο απο την κατοικία (ποσοστό επι του συνολικού πλυθυσμού των 8,0 εκατ.)

 • 2013 56,3%
 • 2014 65,6%
 • 2015 68,1%
 • 2016 69,1%

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (ποσοστό επι του συνολικού πλυθυσμού των 8,0 εκατ.)

 • 2013 35,6%
 • 2014 45,1%
 • 2015 46,4%
 • 2016 48,9%

Τρόπος χρήσης του διαδικτύου (ποσοστό επι του συνολικού πλυθυσμού των 8,0 εκατ.)

 • Online ειδήσεις 85,3%
 • Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες 81,9%
 • Ηλεκτρονικά μηνύματα 74,7%
 • Κοινωνική δικτύωση 67,5%
 • Βίντεο 59,9%
 • Πληροφορίες υγείας 58,8%
 • Μουσική 47,4%
 • Κλήσεις ή βιντεοκλήσεις 46,5%

Ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά μεγάλη γεωγραφική περιοχή δείτε την παρακάτω εικόνα.

Ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο

Αναλυτικά

Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα 2016-2 full