Το άρθρο GDPR και η εφαρμογή του στα ξενοδοχεία το γράψαμε γιατί τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις σχετικά με την συμμόρφωση τους με το GDPR, μιας και έχουν πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές που σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της αγοράς. Το καθήκον της διαχείρισης των δεδομένων μέσω όλων των διαδικασιών που εμπλέκονται σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι αρκετά περίπλοκο. Και αυτό δημιουργεί προκλήσεις στην συμμόρφωση με το GDPR.

Κάτω από το GDPR έχετε να ορίσετε και να διαχειριστείτε μια σχέση υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων και εκτελών την επεξεργασία δεδομένων (data controller / data processor). Τα ξενοδοχεία συνεργάζονται με επιχειρήσεις και προμηθευτές με πολλούς τρόπους και κάθε μια από αυτές τις σχέσεις μπορεί να φέρει τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να διαχειριστούν.

Ο κατακερματισμένος χαρακτήρας τόσο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας όσο και των προμηθευτών τεχνολογικών λύσεων σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί δυνατοί συνδυασμοί χρήσης της τεχνολογίας και των προσωπικών δεδομένων για την επίτευξη του ίδιου τελικού αποτελέσματος. Συνεπώς πολλοί τρόποι-σενάρια για να πάει κάτι στραβά.

Η χρήση της τεχνολογίας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί μόνο μέρος της ιστορίας.

Πόσους συνεργάτες (εκτελών την επεξεργασία ή data processor) χρησιμοποιεί το ξενοδοχείο σας;

 • PMS (property management system)
 • CRM (customer relationship management)
 • Online travel agents
 • Booking engines
 • Website developers
 • Channel managers
 • Payment processors
 • Email marketing systems
 • Website sales lead generation
 • Membership – Loyalty systems
 • Social Media Marketing
 • Pay Per Click Marketing
 • Customer Databases
 • Access Control Systems
 • CCTV
 • Employee management systems
 • Recruitment Agents

Σε μια εργάσιμη ημέρα, το ξενοδοχείο σας πιθανόν να χρησιμοποιήσει όλα τα παραπάνω. Κάθε μία από αυτές περιέχει προσωπικά στοιχεία (γνωστά ως PII personally identifiable information ) – γνωστά στο GDPR ως «Προσωπικά Δεδομένα». Ως ξενοδόχος, έχετε ευθύνη να γνωρίζετε πού βρίσκονται καταχωρημένα, τι κάνετε με αυτά, γιατί τα χρησιμοποιείτε, πώς θα τα κρατήσετε ασφαλή, πότε θα το διαθέσετε και πώς θα του χορηγήσετε πρόσβαση και σε ποιο επίπεδο. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τις αρχές του GDPR σχετικά με τα παραπάνω.

Ξέρετε πως διαχειρίζεται η ξενοδοχειακή σας επιχείρηση τα προσωπικά δεδομένα, τόσο των πελατών σας, όσο και των υπαλλήλων σας;

Το GDPR ΔΕΝ θα αποτελέσει εμπόδιο στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας

Το GDPR ΔΕΝ θα σας εμποδίσει να κάνετε μάρκετινγκ στους πελάτες σας

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν τμήματα του GDPR που θα βελτιώσουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά του ξενοδοχείου σας.

Μπορεί να φανεί πως η συμμόρφωση με το πλαίσιο GDPR απαιτεί πολύ προσπάθεια αυτή τη στιγμή, αλλά η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την συμμόρφωση (GDPR compliance) θα προστατεύσει την επιχείρησή σας, τους υπαλλήλους σας, τους πελάτες σας και τον εαυτό σας.

Μείωση του κινδύνου

Η συμμόρφωση με το GDPR αφορά μόνο τη μείωση των κινδύνων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι θεμελιωδώς μια καλή πρακτική διαχείρισης δεδομένων. Οι απαιτήσεις του GDPR είναι λογικές, δεδομένων των συνεπειών του τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων, και εφικτή ακόμη και για τις μικρές επιχειρήσεις..

Έτσι, όσο πιο γρήγορα αρχίσετε τις διαδικασίες συμμόρφωσης του ξενοδοχείου σας με το GDPR, τόσο το καλύτερο.